Konferencia Facility managmentu

V dňoch 24.05.2016 a 25.05.2016 sme sa zúčastnili na konferencii Dni Facility managementu 2016, ktorý zorganizovala Slovenská asociácia facility managementu (SAFM).

Bolo zaujímavé diskutovať s facility managermi o spôsoboch efektívneho riadenia služieb pri spravovaní nehnuteľností a dodávaní tovarov s tým súvisiacich Ukázalo sa, že účastníci konferencie dobre poznajú svoju problematiku a ich odborný záber je naozaj široký.

Jedným z názorov, ktorý sme počuli bol že „nerád robím tendre, ale čo, keď už musím…“. My vo Firemnom nákupe.sk máme tendre radi. Baví nás zamýšľať sa nad tým, ako vytvoriť dobrú súťaž, ktorých dodávateľov osloviť a ako dosiahnuť čo najlepšie podmienky pre vyhlasovateľa.

Jeden účastník spomenul svoju skúsenosť zo zahraničia. Outsourcing služieb nákupu je v Západnej Európe a v USA či v Kanade bežnou záležitosťou. Nákup síce robí každý z nás, ale ruku na srdce, robí ho každý skutočne dobre a efektívne?

Príprava súťaže je alfou a omegou. Dobre popísať požiadavky na tovar alebo službu, správne nastaviť kritériá a dobre pripraviť zmluvu vyžaduje už pokročilú prax a odbornosť. Ale toto je už téma na iný blog alebo aj viacero blogov.

Ďakujeme organizačnému tímu konferencie. Diskusie s účastníkmi boli pre nás prínosom a tešíme sa na ďalšie stretnutie.