Ako funguje poskytovanie služby firemného nákupu?

Princíp firemného nákupu je celkom jednoduchý.

 

1. Povedzte nám, čo by ste chceli nakúpiť, v čom by ste chceli usporiť

Pozrite sa na štruktúru Vašich nákladov. Ktoré položky tvoria najväčší podiel na nákladoch? Najrýchlejšie úspory je možné dosiahnuť pri prevádzkových nákladoch. Teda pri elektrine, plyne, kancelárskych potrebách, kancelárskom papieri, toneroch, hygienických potrebách, a pod. V tejto fáze si pripravte aj popis komodity, ktorú sa chystáte nakúpiť. Je dôležité čo najpresnejšie našpecifikovať tovar alebo službu, aby ste získali ceny presne na to, čo vyžadujete.

 

2. Pripravíme rýchlu analýzu východiskového stavu a požiadaviek

Analyzujeme, koľko nakupujete, ako často, za aké ceny, kto je súčasný dodávateľ. Diskutujeme s Vami aj o tom, ako si predstavujete dodávanie tovaru alebo poskytovanie služby. Ako objednávate, dokedy očakávate dodanie, či ide o jednorazové alebo opakované dodanie, čo je pre Vás neprípustné a pod.. Môžete si dodať vlastný zoznam dodávateľov. Vieme aj odporučiť dodávateľov z našej databázy.

 

3. Navrhneme riešenie a predstavíme ponuku

Podľa toho, o akú komoditu ide a podľa veľkosti zákazky navrhneme riešenie nákupu. Tiež navrhneme cenu za poskytovanú službu. Zapracujeme pripomienky a ak sa rozhodnete do toho ísť, môžeme spustiť súťaž. V prípade záujmu vieme pripraviť zmluvu, ktorá sa uzatvorí s víťazom súťaže. Keďže skoro každá stavba je jedinečná, ťažko tu vypočítavať úsporu. Dôležité je dosiahnutie Vašich cieľov a očakávaní. Či je to lehota výstavby, kvalita prác, platobné podmienky až po ošetrenie kritických bodov zmluvy.

 

4. Zrealizujeme súťaž a predstavíme výsledky

Pridelíme Vám kontaktnú osobu, nášho špecialistu firemného nákupu, ktorý/á bude zákazku realizovať. Priebežne Vás bude informovať o vývoji súťaže, o predložených ponukách. Našou snahou je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre čestnú hospodársku súťaž. Jedine tá Vám vie priniesť úspory nákladov. Preferujeme efektívnejšiu elektronickú komunikáciu a zasielanie ponúk. Do stanoveného dátumu dodávatelia zasielajú ponuky. Často využívame aj elektronickú aukciu na záverečné vyjednávanie cenových a iných podmienok. Pri zložitých zákazkách ako napr. pri stavebných prácach vytvoríme aj komisiu, ktorá vyhodnotí ponuky prípadne iné požiadavky na dodávateľa (referencie, stavbyvedúci, reštaurátor,…).

 

5. Súčinnosť pri uzatváraní obchodu

Ak sa podpisuje zmluva, zastrešíme tento proces. Aby všetko prebehlo efektívne a hladko.

 

6. Spokojnosť s dodávateľom

Po určitej dobe sa spýtame na Vašu spokojnosť s dodávateľom, s dodaným tovarom, poskytnutou službou alebo s výsledkom stavebných prác. Výstupom je anonymné hodnotenie dodávateľa, ktoré pomôže ostatným odberateľom. A taktiež takéto hodnotenia pomôžu aj Vám pri výbere dodávateľa ešte vo fáze oslovovania.