6 spôsobov, ako môže firma ušetriť

Pre internetový magazín Sóda sme pripravili blog o tom, ako môže firma ušetriť

Prirodzeným záujmom živnostníkov a majiteľov firiem je generovať zisk. V prvom rade sa tak snažia robiť či už zvyšovaním predaja existujúcim zákazníkom, alebo hľadaním nových odberateľov.

Nie každý však rovnakú pozornosť venuje aj druhej strane – nákladom. Pritom úspory na správnych miestach, ako napríklad pri nákupe,môžu pre firemný účet znamenať prilepšenie v tisícoch eur. V tomto článku sa dočítate o najčastejších chybách, ktorých sa pri nakupovaní firmy dopúšťajú.

 

1. Nákupy plánujte dopredu.

Prvou a najzásadnejšou chybou je, ak sa nákupom a obstarávaním tovaru vo firme nikto doteraz podrobnejšie nezaoberal. Týmto spôsobom firmy nakupujú operatívne, bez rozmyslu, bez porovnania cien a podmienok spolupráce s dodávateľom. Ak si nákupy neplánujete dopredu a nevyjednávate o podmienkach, budete nakupovať draho.

 

2. Preverte si podmienky starých dohôd.

Ďalším slabým miestom firiem bývajú dlhodobé spolupráce s dodávateľmi, ktoré fungujú viacmenej zo zotrvačnosti, a ktorých rentabilitu nik neskúma. Dodávatelia síce môžu tvrdiť, že vám dávajú najlepšie ceny, no podmienky spolupráce sú tiež činiteľom, ktorý výhodnosť vzťahu s dodávateľom ovplyvňuje.

 

3. Nakupujte vo veľkom.

Ak je to možné, konsolidujte počet dodávateľov. Ak odoberáte väčšie objemy od jedného dodávateľa, môže to zlepšiť vašu vyjednávaciu pozíciu. Zároveň tak znížite náklady na administratívu.

 

4. Vyberte si dobrého špecialistu nákupu.

Samozrejme, nie všetky firmy berú nákup na ľahkú váhu. V určitom štádiu sa už oplatí zamestnať špecialistu, ktorý má túto činnosť na starosti. Aj tu však treba dávať pozor na niektoré veci, najmä ak nákupca pracuje vo firme už dlho a má vybudované dobré vzťahy s dodávateľmi.

Niekedy sa bohužiaľ deje to, že cez nákupcu dochádza k úniku informácií, keď jednému dodávateľovi prezradí informácie o ponukách iných. Potom mu stačí len o trochu podliezť ponuku konkurencie.

Výška dosiahnutej úspory potom nemusí byť taká, aká by bola za normálnych okolností. Extrémnym prípadom je to, keď sa nákupca za “províziu” dohodne s dodávateľom za to, že firma nakúpi u neho.

 

5. Tendrujte dodávateľov.

Firmy sa o možnosti úspor pripravujú aj vtedy, ak ignorujú iné, než zaužívané metódy nákupu. Jedným z takýchto spôsobov je spoločný nákup alebo firemný tender.

Tendrovanie dodávateľov je výhodné pre obe strany. Jednak ponúka férové podmienky pre súťaž medzi potenciálnymi dodávateľmi, na druhej strane, táto konkurencia tlačí ceny nadol oveľa výraznejšie, než pri individuálnom vyjednávaní. Šetríte tak aj čas, ktorý by ste strávili stretnutiami a vyhodnocovaním cenových ponúk.

V neposlednom rade netreba zabúdať na to, že spoločnosť, ktorá tender zabezpečuje je motivovaná konať v prospech klienta, keďže jej odmena sa odvíja od výšky úspory, ktorú zabezpečí.

 

6. Nakúpte spolu s inými firmami.

Aj keď je tender vhodným nástrojom skôr pre väčšie firmy, podobné výhody môžu využiť aj tie menšie, najmä pri takzvaných “céčkových položkách” ako sú kancelárske potreby, kuriérske služby alebo energie, ktoré zabezpečujú bežný chod firmy, no nevstupujú priamo do výrobného procesu.

Spojením nákupu týchto položiek s inými spoločnosťami dokážete vytvoriť pre potenciálnych dodávateľov atraktívnejšiu zákazku, z ktorej ceny budú oveľa ochotnejší spustiť.