Nová služba pre pre malé, stredné
aj veľké podniky


✓ nemusíte zamestnávať nákupcu
✓ ušetríme Vám náklady
✓ ušetríme Vám čas, pretože nemusíte sami vyjednávať s dodávateľmi
✓ poskytovanie našej služby je veľmi rýchle


Viac informácií

Ako funguje Firemný nákup


Vstupy


Potrebujeme od Vás ako vyhlaso-
vateľa súťaže: čo chcete nak-
upovať, terajšie ceny a podmienky,
Vaše požiadavky.Analýza


Bezplatne dáta zanalyzujeme,
navrhneme riešenie a predložíme
Vám ponuku na službu.Tender


Pripravíme,vyhlasíme a zrealizu-
jeme súťaž.Zmluva


Zabezpečíme proces uzatvorenia
zmluvy, tak aby ste mohli začať
šetriť.


Prípadové štúdie

Našim zákazníkom sme už zrealizovali nákupy v širokom
spektre komodít a ušetrili sme im nemalé prostriedky

 
Princíp je jednoduchý. Vy nám poviete, v čom by ste chceli ušetriť. Po úvodnej analýze Vás oboznámime s návrhom riešenia, predložíme ponuku a ak ju prijmete, pustíme sa do toho.
Následne sa už o všetko postaráme my.